Briefing o lansirnju

U petak 19. veljače s početkom u 19:00 sati održati ćemo briefing na temu lansiranja balona za projekt Balon Stellar.

Briefing će se održati u prostorijama ECOS pilot school, na aerodromu Lučko.

Pozivamo sve članove udruge da prisustvuju, kako bi iz prve ruke dobili informacije o samom lansiranju, sustavima praćenja korisnog tereta, te da se upoznaju s eksperimentima, načinima aktivacije i deaktivacije istih. Briefing će održati Uroš Todorović Mikšaj, a predviđeno trajanje je 60 minuta.

Ovim putem želimo zahvaliti osoblju ECOS-a na gostoprimstvu, koje nam još jednom iskazuju.